Wykaz gwarantów celnych


Informacje o osobach uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Finanse.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).