Rozliczenie emeryta - PIT-40A


Otrzymałeś od organu emerytalnego PIT-40A? Sprawdź, co powinieneś teraz zrobić

ZUS wystawił PIT-40A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury nie wynika kwota nadpłaty.

Czy muszę składać zeznanie

Jeżeli otrzymałeś PIT-40A i:

 • nie uzyskałeś innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej albo
  • nie korzystasz z ulg podatkowych albo
  • nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem albo
  • nie rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko

to nie musisz składać zeznania.

Złóż PIT-37, jeżeli otrzymałeś PIT-40A i:

 • uzyskałeś inne dochody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika albo
  • korzystasz z ulg podatkowych albo
  • rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, który uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika albo
  • rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Złóż PIT-36, jeżeli otrzymałeś PIT-40A i:

 • chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, albo
 • uzyskałeś dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia albo metoda wyłączenia z progresją albo dochody takie uzyskał Twój małżonek, z którym chcesz się rozliczyć wspólnie, albo
 • uzyskałeś inne dochody opodatkowane według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika lub dochody takie uzyskał Twój małżonek, z którym chcesz się rozliczyć wspólnie.,
 • uzyskałeś przychody z działalności nierejestrowej lub dochody takie uzyskał Twój małżonek, z którym chcesz się rozliczyć wspólnie.,

lub:

 • jesteś obowiązany doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • wykazujesz należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika

Jak przekazać 1,5% podatku

Jeżeli chcesz przekazać 1,5% podatku nie musisz składać zeznania podatkowego, wystarczy jak wypełnisz i złożysz do urzędu skarbowego oświadczenie PIT-OP.

Za wniosek o przekazanie 1,5% na rzecz OPP uważa się wskazanie przez Ciebie w oświadczeniu PIT-OP, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Oświadczenie PIT-OP za 2023 możesz złożyć do 30 kwietnia 2024.

Masz możliwość złożenia oświadczenia w formie:

 • papierowej,
 • elektronicznej.

Oświadczenie w formie papierowej możesz zanieść do swojego urzędu skarbowego lub przesłać je za pośrednictwem operatora pocztowego. Zwróć uwagę, że oświadczenie powinno być nadane w placówce pocztowej operatora publicznego przed upływem terminu na złożenie oświadczenia.

Oświadczenie w formie elektronicznej złożysz:

PIT-OP złożony wraz z rocznym obliczeniem podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 9 (PIT-40A), dla potrzeb przekazania 1,5% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym złożonym przed upływem terminu określonego na jego złożenie. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.

1,5% podatku możesz również przekazać organizacji pożytku publicznego wskazanej w składanym zeznaniu PIT-37 lub PIT-36.

Jeżeli w ubiegłym roku złożyłeś oświadczenie PIT-OP i nie będziesz składać zeznania lub nowego PIT-OP to 1,5% podatku będzie w tym roku automatycznie przekazany organizacji pożytku publicznego, którą wybrałeś w roku ubiegłym.

Jeśli nie chcesz by 1,5% podatku został automatycznie przekazany organizacji pożytku publicznego wskazanej w roku ubiegłym, złóż PIT-OP w którym zaznaczysz pozycję 12 – wycofanie zgody na przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz OPP.

Jeśli chciałbyś zmienić swój ubiegłoroczny wybór –złóż oświadczenie PIT-OP i wskaż organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5% podatku.

Z jakich ulg mogę skorzystać

Ulga na dziecko

Ulga na Internet

Wpłaty na IKZE

Ulga rehabilitacyjna

Ulga termomoderniz.

Ulga abolicyjna

Ulga na zabytki

Ulga dla inwestujących w ASI

Odliczenie darowizn

Jak i gdzie złożyć zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie:

 • papierowej,
 • elektronicznej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym.

Możesz też przesłać je pocztą - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

 • w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),
 • przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz:

W jakim terminie złożyć zeznanie

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.

Jak podpisać zeznanie

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Jeśli chcesz złożyć oświadczenie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

 • gov.pl – czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • danych podatkowych – są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2022 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. PIT-40A), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2022 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT przy użyciu login.gov.pl lub;
 • aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie oświadczenia PIT-OP przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • „danych autoryzujących” – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za Ciebie pełnomocnik. Pełnomocnik nie może jednak podpisać oświadczenia składanego w formie elektronicznej. Oświadczenie PIT-OP składane elektronicznie może być podpisane tylko przez Ciebie.

Ważne: Jeśli wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

Jak i do kiedy wpłacić podatek

Jeśli otrzymałeś PIT-40A i nie będziesz składać zeznania, nie wpłacasz podatku do urzędu skarbowego. Twoja emerytura za marzec lub kwiecień roku następnego będzie pomniejszona o kwotę podatku do zapłaty.

Jeśli składasz zeznanie i wynika z niego kwota do zapłaty, wpłać ją na Twój mikrorachunek.

Mikrorachunek to indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego zapłacisz podatek dochodowy.

Sprawdzisz go korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym. Do jego wygenerowania potrzebny jest PESEL lub NIP jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą.

Więcej informacji dotyczących mikrorachunku podatkowego znajdziesz na stronie Podatki.gov.pl.

Podatek, który wynika z zeznania możesz zapłacić za 2022 rok najpóźniej 2 maja 2023 roku (gdyż 30 kwietnia wypada w niedzielę).

Pytania i odpowiedzi

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

Ważne

Kiedy złożyć zeznanie

od 15 lutego
do 30 kwietnia

Jak złożyć zeznanie

Twój e-PIT
Wybierz
e-Deklaracje
Wybierz
Papierowo
Wybierz
Poradniki
Wybierz

Jak podpisać zeznanie

Login.gov.pl
Podpis kwalifikowany
Dane autoryzujące