Zapłata podatku


Ze złożonego zeznania wynika, że musisz zapłacić podatek? Sprawdź, co powinieneś teraz zrobić

Jak zapłacić podatek

Jeżeli ze złożonego zeznania wynika, że masz zapłacić podatek, możesz to zrobić:

 • gotówką – w placówce pocztowej,
 • bezgotówkowo – m.in. na podstawie polecenia przelewu lub dokonując zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu z twojego rachunku bankowego.
Podatek wpłacasz na mikrorachunek podatkowy.

Swój mikrorachunek podatkowy sprawdzisz w zakładce Mikrorachunek podatkowy.

Jeśli wpłacasz podatek przelewem wybierasz opcję „przelew podatkowy” oraz wskazujesz:

 • numer indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika (indywidualny rachunek podatkowy tzw. mikrorachunek),
 • kwotę podatku do zapłaty,
 • okres (miesiąc, kwartał, rok),
 • symbol formularza płatności (np. PIT-37).

Jeżeli składasz zeznanie korzystając z usługi Twój e-PIT i z zeznania wynika kwota do zapłaty, podatek możesz zapłacić wybierając opcję „zapłać podatek” znajdującą się w tej usłudze.

Identyfikator podatkowy

Identyfikatorem podatkowym służącym do generowania mikrorachunku jest PESEL bądź NIP w zależności od Twojej sytuacji:

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

  • nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
 • NIP, jeśli:

  • prowadzisz działalność gospodarczą,
  • lub jesteś podatnikiem VAT,
  • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Pytania i odpowiedzi