Zwrot nadpłaty


Ze złożonego przez Ciebie zeznania wynika nadpłata? Sprawdź, co powinieneś teraz zrobić

Jak otrzymać zwrot

Jeżeli z Twojego zeznania podatkowego wynika nadpłata, to urząd skarbowy może dokonać jej zwrotu:

  • na Twój rachunek bankowy,
  • przekazem pocztowym,

Zwrot na rachunek bankowy

Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest wcześniejsze zgłoszenie jego numeru do organu podatkowego. Jeżeli:

  • Twój numer osobistego rachunku bankowego, wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny, to nie musisz wskazywać go w składanym zeznaniu.
  • nie zgłosiłeś numeru osobistego rachunku lub wskazany numer jest nieaktualny, to możesz go wskazać w składanym zeznaniu albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące Twojego konta bankowego.

W przypadku, gdy nie posiadasz rachunku bankowego lub nie dokonasz jego zgłoszenia do organu podatkowego, to Twoja nadpłata zostanie zwrócona przekazem pocztowym, pomniejszonym o koszty jej zwrotu. Jeżeli wysokość nadpłaty nie przekracza dwukrotnie kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, a nie wskazałeś rachunku, na który ma zostać zwrócona, to podlega ona zwrotowi w kasie.

Jeśli chcesz otrzymać zwrot nadpłaty w kasie urzędu skarbowego, to w składanym zeznaniu podatkowym poinformuj o tym. Podaj również swój numer telefonu lub adres e-mail, to ułatwi organowi podatkowemu kontakt z Tobą.

Zwrot nadpłaty otrzymasz w ciągu:

  • 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu papierowego,
  • 45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.

Oczekując na zwrot nadpłaty możesz sprawdzić jej status logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna tam usługa „Zwroty podatków” umożliwia samodzielne uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

Karta dużej rodziny

Posiadając ważną Kartę Dużej Rodziny (KDR) możesz skorzystać z przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które złożą zeznanie drogą elektroniczną.

Pytania i odpowiedzi