Inne podatki i opłaty


Informacje o podatku od: gier hazardowych, produkcji okrętowej, tonażowym, wydobycia niektórych kopalin, niektórych instytucji finansowych, sprzedaży detalicznej i opłatach: skarbowej, cukrowej