Ulga na dziecko


Wychowujesz dziecko? Dzięki uldze podatkowej na dziecko możesz płacić mniejszy podatek. Sprawdź, czy ulga na dziecko jest dla ciebie i jak z niej skorzystać.

Kto może uzyskać ulgę na dziecko

 • rodzice,
 • opiekunowie,
 • rodzice zastępczy.

Czy na każde dziecko przysługuje ulga

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej). 

Wykonywanie władzy rodzicielskiej

Warunkiem zastosowania tej ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi.

Jakie są limity dochodu

 • nie ma ograniczeń dochodów — jeśli masz więcej niż jedno dziecko. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę,
 • nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł — jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie,
 • razem z małżonkiem nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł — jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok,
 • nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł — jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka.

Jaka jest wysokość ulgi

 • na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Co to oznacza w praktyce?
Przypuśćmy, że masz troje dzieci. Wtedy ulga wyniesie:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4 224,12 zł rocznie.

Jak odliczyć ulgę

Ulgę możesz odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeśli twój podatek nie umożliwia odliczenia całej ulgi, która ci przysługuje — możesz otrzymać kwotę ulgi, której nie możesz wykorzystać. Pamiętaj jednak, że kwota, jaką możesz otrzymać, jest ograniczona — nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. 

Jeśli jesteś w związku małżeńskim — dostaniesz z małżonkiem jedną ulgę:

 • jeśli składacie wspólne zeznanie podatkowe — wpiszcie ulgę na każde dziecko.
 • jeśli składacie zeznania podatkowe oddzielnie — ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę. Możecie wpisać po równo (każde z was wpisuje 50% ulgi) albo ustalić proporcje (na przykład jedno z was wpisze 20% ulgi, a drugie 80%).

Co musisz przygotować

 • PIT-37 albo PIT-36,
 • PIT/O.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)