Deklaracja dostępności serwisu


Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Ministerstwo Finansów dokłada wszelkich starań do tego, by serwis podatki.gov.pl był dostępny dla jak największej grupy użytkowników — bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Informacje dla użytkowników serwisu

 1. Język strony został określony w kodzie strony.
 2. Wszystkie strony serwisu posiadają strukturę nagłówkową.
 3. Staramy się aby zamieszczone na stronie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
 4. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym.
 5. Poruszanie się po serwisie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
 6. Dotarcie z klawiatury do obszaru głównego strony jest możliwe poprzez Skip linki.
 7. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne obramowanie (fokus).
 8. Pliki zawierają informacje na temat ich wielkości oraz formatu.
 9. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
 10. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
 11. Staramy się ograniczać publikację plików PDF, publikując treści bezpośrednio w serwisie.
 12. Informacje zamieszczone w serwisie są regularnie przeglądane i aktualizowane.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych — według załącznika nr 4 — zgodnie z WCGA 2.0 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.