Deklaracja dostępności serwisu


Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Ministerstwo Finansów dokłada wszelkich starań aby serwis podatki.gov.pl był dostępny dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Informacje dla użytkowników serwisu

 1. Język strony został określony w kodzie strony.
 2. Wszystkie strony serwisu posiadają strukturę nagłówkową.
 3. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 4. Staramy się aby zamieszczone na stronie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
 5. Materiały wideo uzupełnione są o napisy.
 6. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane na dodatkowej stronie, tak aby ich znaczenie było jasne dla osób, które nie mogą ich zobaczyć.
 7. Poruszanie się po serwisie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
 8. Dotarcie z klawiatury do obszaru głównego strony jest możliwe poprzez Skip linki.
 9. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne obramowanie (fokus).
 10. Pliki zawierają informacje na temat ich wielkości oraz formatu.
 11. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
 12. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
 13. Listy uporządkowane i nieuporządkowane – zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie
 14. Formularze – odpowiednio zbudowane i opisane
 15. Staramy się ograniczać publikację plików PDF, publikując treści bezpośrednio w serwisie.
 16. Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.
 17. Serwis w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań, może się jednak zdarzyć, że nie zawsze nam się to udało osiągnąć.
 18. Informacje zamieszczone w serwisie są regularnie przeglądane i aktualizowane.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - według załącznika nr 4 - zgodnie z WCGA 2.0 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.