Dokumentacja


W tym miejscu znajdziesz dokumenty przeznaczone dla producentów kas fiskalnych

Pliki do pobrania

Procedura Przekazywania Certyfikatów Producenta Kas Rejestrujących do Ministerstwa Finansów wersja dla producentów (PDF, 336 kB)

Opis techniczny protokołu komunikacyjnego kasa – Centralne Repozytorium Kas – część Specyfikacja komend. Wersja 1.0.1 (PDF, 1956 kB) - zawiera opis struktury komend i danych wymienianych pomiędzy urządzeniami fiskalnymi i repozytorium

Opis techniczny protokołu komunikacyjnego kasa – Centralne Repozytorium Kas – część Standardy kryptograficzne. Wersja 2.0.0 (PDF, 1239 kB) - zawiera standardy kryptograficzne dla Centralnego Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej

Centralne Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej. Usługi dodatkowe dla środowiska testowego. Wersja 1.02 (DOCX, 52 kB) - zawiera opis usług dla Centralnego Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej dostępnych tylko w środowisku testowym

Ustawienie ssl w projekcie SoapUI dla kasy testowej wraz z kluczem (PDF, 149 kB) - zawiera instrukcję konfiguracji testowego projektu SoapUI

CRK-KasaTestowaKlucze-SoapUI-TT1701003001 (ZIP, 3 kB) - zawiera testowy klucz i certyfikat niezbędny do wywołania operacji  udostępnionych w testowym projekcie SoapUI

CRK-KasaTestowa-SoapUI-project (ZIP, 4 kB) - zawiera wyeksportowany projekt  SoapUI operacji  udostępnionych przez  testowe repozytorium

Informacja dotycząca przekazania kasy rejestrującej on-line do pretestów w Głównym Urzędzie Miar (DOCX, 17 kB)

Schemat JPK KASA (JSON, 94 kB) - schemat wymiany danych pomiędzy kasą fiskalną  i Repozytorium Centralnym

Certyfikaty Ministerstwa Finansów dla systemu testowego Centralnego Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (Kasy Online) (ZIP, 3 kB) - wymagane do weryfikacji ścieżki zaufania. Za pomocą tych kluczy podpisywane są pozostałe certyfikaty Ministerstwa Finansów wykorzystywane w systemie: Certyfikat główny z kluczem publicznym (Root CA) oraz Certyfikat podrzędny z kluczem publicznym (Sub CA).

Certyfikat Ministerstwa Finansów - klucz publiczny (Root CA) dla systemu produkcyjnego Centralnego Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (Kasy Online) (ZIP, 1 kB) - wymagany do weryfikacji ścieżki zaufania. Za pomocą tego klucza podpisywane są pozostałe certyfikaty Ministerstwa Finansów wykorzystywane w systemie produkcyjnym

Procedury

Procedura przekazania przez producenta certyfikatu wraz kluczem prywatnym do GUM w celu przeprowadzenia badań dla homologacji urządzenia fiskalnego

  1. Producent  przygotowuje zestaw kluczy i certyfikat wydany przez CA Producenta ( CA  Producenta zarejestrowane  w  środowisku testowym CR)  z numerem unikatowym kasy (CN=…) wybranym z puli przydzielonych numerów testowych. Certyfikat i klucz zabezpieczone są hasłem w pliku formatu pfx.
  2. Producent składa plik z certyfikatem  w GUM wraz z pismem przewodnim na płycie CD/DVD. Hasło do pliku umieszczone jest w zabezpieczonej kopercie. Hasło można także złożyć wraz z wnioskiem o wydanie potwierdzenia dla kasy (jako załącznik do wniosku).

 

Kasy online

Informacje dotyczące systemu rejestracji rejestracji sprzedaży online

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania kas online

Komunikaty

Informacje na temat bieżących zmian w systemie rejestracji sprzedaży online (kas online)

Wyszukiwarka uprawnień serwisantów

Znajdź nazwy modeli kas rejestrujących oraz sprawdź, do kiedy ważne są uprawnienia ich serwisantów

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne regulujące tematykę kas online