Dokumentacja


W tym miejscu znajdziesz dokumenty przeznaczone dla producentów kas fiskalnych

16.04.2024

Pliki do pobrania

Procedury

Procedura przekazania przez producenta certyfikatu wraz kluczem prywatnym do GUM w celu przeprowadzenia badań dla homologacji urządzenia fiskalnego

  1. Producent  przygotowuje zestaw kluczy i certyfikat wydany przez CA Producenta ( CA  Producenta zarejestrowane  w  środowisku testowym CR)  z numerem unikatowym kasy (CN=…) wybranym z puli przydzielonych numerów testowych. Certyfikat i klucz zabezpieczone są hasłem w pliku formatu pfx.
  2. Producent składa plik z certyfikatem  w GUM wraz z pismem przewodnim na płycie CD/DVD. Hasło do pliku umieszczone jest w zabezpieczonej kopercie. Hasło można także złożyć wraz z wnioskiem o wydanie potwierdzenia dla kasy (jako załącznik do wniosku).

 

Kasy online

Informacje dotyczące systemu rejestracji rejestracji sprzedaży online

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania kas online

Komunikaty

Informacje na temat bieżących zmian w systemie rejestracji sprzedaży online (kas online)

Wyszukiwarka uprawnień serwisantów

Znajdź nazwy modeli kas rejestrujących oraz sprawdź, do kiedy ważne są uprawnienia ich serwisantów

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne regulujące tematykę kas online