Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne regulujące tematykę kas online

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 816
data publikacji aktu: 30.04.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 820
data publikacji aktu: 30.04.2019

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 675
data publikacji aktu: 10.04.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2519
data publikacji aktu:31.12.2018

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1206
data publikacji aktu: 22.06.2018

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.