Komunikaty


Informacje na temat bieżących zmian w systemie rejestracji sprzedaży online (kas online)

04.06.2024

Zmiany adresów IP w kasach rejestrujących

Informujemy o zmianach adresów IP

opublikowano: 04.06.2024

Informujemy o odroczeniu integracji kasy z terminalem

Informujemy o odroczeniu integracji kasy z terminalem

opublikowano: 29.06.2022

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 – zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Informacje Stawkowe

Informujemy o zmianach w kasach rejestrujących i Wiążących Informacjach Stawkowych

opublikowano: 26.01.2022

Prace serwisowe w CRK

Informujemy o chwilowej niedostępności usługi fiskalizacji kas rejestrujących w związku z pracami serwisowymi

opublikowano: 20.08.2021

Prace serwisowe na środowisku CRK

Informujemy o możliwych utrudnieniach na środowisku produkcyjnym CRK

opublikowano: 16.09.2021

Prace serwisowe w CRK

Informujemy o chwilowej niedostępności usługi fiskalizacji kas rejestrujących w związku z pracami serwisowymi

opublikowano: 20.08.2021

Kasy rejestrujące w automatach

Informujemy, że przepisy dotyczące kas rejestrujących przewidują specjalne rozwiązania dla sprzedaży towarów lub usług przy zastosowaniu automatów

opublikowano: 07.04.2021

Prace serwisowe w środowisku produkcyjnym CRK

Informujemy o pracach serwisowych w w środowisku produkcyjnym CRK

opublikowano: 06.04.2021

Zakończenie prac serwisowych w środowisku CRK

Informujemy o zakończeniu prac serwisowych w środowisku testowym CRK

opublikowano: 16.03.2021

Prace serwisowe w środowisku testowym CRK

Informujemy o planowanych pracach serwisowych w środowisku testowym CRK

opublikowano: 05.03.2021

Urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online

Przypominamy o terminie zakupu kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz o możliwości wnioskowania o przedłużenie terminu ich zakupu

opublikowano: 28.12.2020

Prace serwisowe kasy online

Ministerstwo Finansów informuje o zakończeniu prac serwisowych zaplanowanych na 21-23 maja i możliwych utrudnieniach w dniu 28 maja br

opublikowano: 21.05.2020

Prace serwisowe kasy online

Ministerstwo Finansów informuje o możliwych utrudnieniach w systemie kas online

opublikowano: 15.05.2020

Okresowe przeglądy kas rejestrujących

Ministerstwo Finansów informuje o procedurze przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19

opublikowano: 02.04.2020

Kasy mające postać oprogramowania

Ministerstwo Finansów informuje o prowadzeniu prac nad dostosowaniem systemu kas online do fiskalizacji i przyjmowania danych z kas mających postać oprogramowania (kasy wirtualne)

opublikowano: 30.01.2020

Zmiana oznaczeń literowych dla stawek VAT w kasach rejestrujących

Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności zmiany oznaczeń literowych dla stawek podatku od towarów i usług w kasach rejestrujących

opublikowano: 31.07.2019

Kasy online

Informacje dotyczące systemu rejestracji rejestracji sprzedaży online

Dokumentacja

Dokumenty przeznaczone dla producentów kas fiskalnych

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania kas online

Wyszukiwarka uprawnień serwisantów

Znajdź nazwy modeli kas rejestrujących oraz sprawdź, do kiedy ważne są uprawnienia ich serwisantów

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne regulujące tematykę kas online