Zmiany w prawie w PIT


Informacje o aktualnych zmianach w prawie dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

Publikacja rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 19.09.2023

Reforma celna

Informujemy o utworzeniu nowej zakładki Reforma celna

opublikowano: 10.07.2023

Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych

Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych

opublikowano: 14.03.2023

Struktura logiczna ewidencji członka grupy VAT - konsultacje podatkowe

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych struktury logicznej JPK_GV(1)

opublikowano: 30.12.2022

Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2023

Rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, warunkujących zastosowanie safe harbour finansowego w 2023 roku.

opublikowano: 27.12.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów

dotyczy wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023

opublikowano: 20.12.2022

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2023 r.

Publikacja rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2023 r.

opublikowano: 01.12.2022

Stawki karty podatkowej w 2023 r.

Ogłoszono wysokość: stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy

opublikowano: 01.12.2022

Wejście w życie nowych regulacji w zakresie transakcji rajowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

opublikowano: 28.10.2022