Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych


Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych

28.11.2023

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny opublikowano:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, oraz
  2. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konieczność nowelizacji rozporządzeń wynika m.in. z uchwalenia ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180).

Uzgodnienia, konsultacje publiczne oraz opiniowanie potrwają 10 dni od dnia ich publikacji na stronie RCL.