Prace nad wydłużeniem terminu do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C


W Ministerstwie Finansów trwają prace nad wydłużeniem terminu do złożenie informacji o cenach transferowych TPR-P oraz TPR-C

16.04.2024

W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Finansów zapytaniami dotyczącymi zbliżającego się terminu do złożenia informacji o cenach transferowych i udostępnieniem formularza elektronicznego (wersji webowej) umożliwiającego złożenie Informacji TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej informujemy, że w Ministerstwie trwają prace nad wydłużeniem terminu do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C o 3 miesiące.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest obecnie w uzgodnieniach wewnętrznych. Planuje się, że w przyszłym tygodniu zostanie udostępniony do konsultacji zewnętrznych.