Struktura logiczna ewidencji członka grupy VAT - konsultacje podatkowe


Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych struktury logicznej JPK_GV(1)

28.11.2023
  • Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje podatkowe dotyczące wzoru struktury logicznej ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT - JPK_GV(1)
  • Opinie o wzorze pliku ewidencji członka grupy VAT – JPK_GV(1) można zgłaszać do 13 stycznia 2023 roku
  • Konsultowana struktura JPK_GV(1) ma związek ze zmianami przepisów w podatku od towarów i usług, które wchodzą w życie od 1 lipca 2023 roku

Struktura logiczna JPK_GV(1) została opracowana na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT, który objęty jest równolegle konsultacjami publicznymi (szczegóły na stronie RCL).

Ewentualne uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej struktury JPK_GV(1) prosimy zgłaszać w terminie do 13 stycznia 2023 roku w formie elektronicznej na adres: sekretariat.drp@mf.gov.pl .

Szczegóły dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Konsultacje podatkowe.