Przedłużenie terminu do złożenia Informacji TPR


Informujemy o przedłużeniu terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR)

16.04.2024

Informujemy, że 27 listopada 2023 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (Dz. U. poz. 2571)

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa przedłużono termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o których mowa w art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r., w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – został przedłużony do 31 stycznia 2024 r.

Zmiany wchodzą w życiem z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia.