Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych za 2022 rok


Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych

16.04.2024

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

Uzgodnienia, konsultacje publiczne oraz opiniowanie potrwają 3 dni od dnia publikacji projektu rozporządzenia na stronie RCL.