Publikacja rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych


W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

16.04.2024

Poniżej znajdują się odnośniki do tekstów rozporządzeń:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Wyżej wymienione rozporządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przepisy rozporządzeń stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Główne zmiany

  • Odzwierciedlenie zmian w rozporządzeniu w związku ze zmianami ustawowymi dot. tzw. transakcji rajowych, w tym:
    • korekta treści oświadczenia podmiotu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane.
  • Rezygnacja ze wskaźnika udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu.