Korzystne zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych


16.04.2024
  • 31 sierpnia br. wejdzie w życie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych kupna pierwszego mieszkania lub domu.
  • Nowe zasady będą dotyczyły nabycia pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym.

Ustawą z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1463) wprowadzone zostało zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży, której przedmiotem jest:

    • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
    • prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
    • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Zwolnienie przysługuje, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, a żadnej z nich, w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało, żadne z tych praw ani udział w tych prawach.
Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale jego wysokość nie przekracza lub nie przekraczała 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia. One mogą skorzystać ze zwolnienia.

Zwolnienie wejdzie w życie 31 sierpnia 2023 r. i nie obejmie sprzedaży dokonanych przed tym dniem.