Tekst jednolity rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych


28.11.2023

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego:

  1. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Rozporządzenie CIT)
  2. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Rozporządzenie PIT)

Tekst jednolity Rozporządzenia CIT uwzględnia zmiany wynikające z:

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 778);
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 629).

Tekst jednolity Rozporządzenia PIT uwzględnia zmiany wynikające z:

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 777);
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 627).