Zmiany w prawie w PIT


Informacje o aktualnych zmianach w prawie dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2024

Rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, warunkujących zastosowanie safe harbour finansowego w 2024 roku.

opublikowano: 01.03.2024

Nowelizacja ogólnopolskiego programu pomocowego w formie zwolnień z podatków lokalnych

Informujemy o nowelizacji ogólnopolskiego programu pomocowego w formie zwolnień z podatków lokalnych

opublikowano: 28.12.2023

Przedłużenie terminu do złożenia Informacji TPR

Informujemy o przedłużeniu terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR)

opublikowano: 28.11.2023

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych za 2022 rok

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych

opublikowano: 11.08.2023

Prace nad wydłużeniem terminu do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad wydłużeniem terminu do złożenie informacji o cenach transferowych TPR-P oraz TPR-C

opublikowano: 27.10.2023

Publikacja wzorów dokumentów elektronicznych TPR-C(5) i TPR-P(5) za 2022 rok

Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C) za 2022 rok zostały opublikowane na BIP MF

opublikowano: 10.09.2023

Publikacja rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 19.09.2023

Reforma celna

Informujemy o utworzeniu nowej zakładki Reforma celna

opublikowano: 07.10.2023

Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych

Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych

opublikowano: 14.03.2023

Struktura logiczna ewidencji członka grupy VAT - konsultacje podatkowe

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych struktury logicznej JPK_GV(1)

opublikowano: 29.12.2022