Zmiany w prawie


Aktualności i wiadomości dotyczące zmian w prawie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku PIT – przedłużony termin

Do 31 grudnia 2021 r. przedłużono termin na wydatkowanie, uzyskanego w 2018 r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości, na własne cele mieszkaniowe

opublikowano: 29.12.2020

Aktualizacja wzoru dokumentu elektronicznego TPR-P

Informujemy o aktualizacji formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) oraz wzoru dokumentu elektronicznego TPR-P.

opublikowano: 28.12.2020

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2021 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowało się rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2021 r.

opublikowano: 12.12.2020

Zaniechanie poboru podatku PIT

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt

opublikowano: 10.12.2020

Szczepienia ochronne przeciw grypie - zaniechanie poboru podatku PIT

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał rozporządzenie z 2 grudnia 2020 r.

opublikowano: 07.12.2020

Zmiany w ustawie PIT i ustawie ryczałtowej opublikowane

Zmiany wydłużające obowiązywanie rozwiązań, które łagodzą skutki epidemii COVID-19, weszły w życie 1 grudnia 2020 r.

opublikowano: 01.12.2020

Kolejne zmiany w podatku CIT opublikowane

Zmiany wydłużające obowiązywanie rozwiązań, które łagodzą skutki epidemii COVID-19, weszły w życie 1 grudnia 2020 r.

opublikowano: 01.12.2020

Estoński CIT - publikacja przepisów

Publikacja ustawy wprowadzającej nową formę opodatkowania podatkiem CIT

opublikowano: 30.11.2020

Stawki karty podatkowej w 2021 r.

Ogłoszono wysokość: stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy

opublikowano: 30.11.2020

Przedłużony termin dla niektórych płatników podatku PIT

Rozporządzeniem z dnia 19 listopada 2020 r. został przedłużony termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT

opublikowano: 20.11.2020

Zmiany rozporządzenia delegowanego i rozporządzenia wykonawczego do Unijnego Kodeksu Celnego

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano zmiany rozporządzeń wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego

opublikowano: 02.07.2020

Zmiany prawne w MDR

Ministerstwo Finansów informuje o zmianach w prawie dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)

opublikowano: 29.06.2020