Zaniechanie poboru podatku wykonawcom kontraktowym


Zaniechanie ma na celu wsparcie polskich podmiotów

16.04.2024

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2020 r. zaniechał poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiąganych przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy infrastruktury dla sił zbrojnych USA.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2395.

Przewiduje zaniechanie poboru podatku od dochodów (przychodów) podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT, będących polskimi rezydentami podatkowymi, z tytułu dostarczania towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz sił zbrojnych USA stacjonujących w RP, uzyskanych w związku z realizacją Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153).

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) osiąganych od dnia 13 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2020 r.