Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2021 r.


W Dzienniku Ustaw opublikowało się rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2021 r.

16.04.2024

Rozporządzeniem z dnia 25 listopada 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2021 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 11 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2218.

Wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.