Zmiany w ustawie PIT i ustawie ryczałtowej opublikowane


Zmiany wydłużające obowiązywanie rozwiązań, które łagodzą skutki epidemii COVID-19, weszły w życie 1 grudnia 2020 r.

16.04.2024

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2123 została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa m.in.:

  • wydłuża obowiązywanie rozwiązań wprowadzonych tzw. Tarczami Antykryzysowymi, które wspierają podatników w walce z epidemią COVID-19,
  • podnosi limit przychodów – z 250 tys. euro do 2 mln euro – warunkujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • likwiduje większość przypadków, w których określona działalność wyłącza opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • obniża niektóre stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • wprowadza limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej.