Zaniechanie poboru podatku PIT


Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt

13.07.2023

Rozporządzeniem z 3 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt.

Zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych objęto dochody (przychody) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji np. choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Zaniechanie dotyczy nagród otrzymanych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 9 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2196.

Wejdzie w życie 24 grudnia 2020 r.

Jest kontynuacją rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r.