Aktualizacja wzoru dokumentu elektronicznego TPR-P


Informujemy o aktualizacji formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) oraz wzoru dokumentu elektronicznego TPR-P.

16.04.2024

Uprzejmie informujemy, że został opublikowany:

Czego dotyczą wprowadzone zmiany

Wprowadzone zmiany polegają na:

  • umożliwieniu podpisania informacji o cenach transferowych TPR-P za pomocą danych autoryzujących poprzez dodanie do formularza TPR-P obowiązkowych pól Imię i nazwisko oraz Data urodzenia podmiotu składającego informację o cenach transferowych
  • dla podatników, którzy nie posiadają kodu PKD, wprowadzono możliwość opcjonalnego uzupełnienia w formularzu TPR-P pola Główny kod PKD w sekcji B_Dane podmiotu składającego informację oraz w sekcji C_Dane podmiotu dla którego składana jest informacja; dla pozostałych podatników wypełnienia pola Główny kod PKD jest obowiązkowe.

Wysyłanie struktur TPR

Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych:

  • TPR-P(2) – wzór nr 2020/12/18/10209,
  • TPR-C(2) – wzór nr 2020/03/16/9199.

Gdzie znaleźć aktualne struktury TPR

  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - TPR-P(2) (ePUAP - CRWDE)
  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - TPR-C(2) (ePUAP - CRWDE)

Gdzie znaleźć aktualne formularze TPR

e-Deklaracje dla nieprowadzących działalności gospodarczej

Formularze elektroniczne PIT dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

e-Deklaracje dla prowadzących działalność gospodarczą

Formularze elektroniczne PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą

e-Deklaracje CIT

Formularze elektroniczne CIT