Nowy wzór ewidencji przychodów


Wzór będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 r.

16.04.2024

Rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmienił rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Dz. U. z 2014 r poz. 701.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., a jego przepisy stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Jest opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2389

Rozporządzenie określa nowy wzór ewidencji przychodów dla celów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.