Szczepienia ochronne przeciw grypie - zaniechanie poboru podatku PIT


Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał rozporządzenie z 2 grudnia 2020 r.

16.04.2024

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2174.

Weszło w życie 8 grudnia 2020 r. 

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z COVID-19.