Nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i IFT-1/IFT-1R


Rozporządzeniem z 28 grudnia 2020 r. określono nowe wzory formularzy podatkowych wykorzystywanych przez płatników podatku PIT

28.11.2023

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2432 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2397 i Dz. U. z 2020 r. poz. 1940).

Rozporządzenie określa nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R, które będą miały zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2020 r.

Natomiast nowy wzór PIT-11 będzie miał zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.