Przedłużenie zaniechania poboru podatku PIT stypendystom


Rozporządzenie MFFiPR przedłuża zaniechanie do 31 grudnia 2021 r.

16.04.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2359.

Weszło w życie 29 grudnia 2020 r. 

Rozporządzenie zmieniane jest opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 1982.