Zmiany w prawie


Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych

Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych

opublikowano: 14.03.2023

Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2023

Rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, warunkujących zastosowanie safe harbour finansowego w 2023 roku.

opublikowano: 27.12.2022

Wejście w życie nowych regulacji w zakresie transakcji rajowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

opublikowano: 28.10.2022

Publikacja wzorów dokumentów elektronicznych TPR-C(4) i TPR-P(4) za 2021 r.

Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C) za 2021 r. zostały opublikowane na BIP MF

opublikowano: 20.09.2022

Publikacja nowych rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 14.09.2022

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych

28 czerwca 2022 roku opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

opublikowano: 06.07.2022

Przedłużenie terminów złożenia oświadczenia TP oraz informacji TPR w 2022 roku

Ustawa przewidująca przedłużenie terminów składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (oświadczeń TP) oraz informacji TPR w 2022 roku z podpisem Prezydenta RP.

opublikowano: 15.06.2022

Konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie informacji TPR

Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT i CIT.

opublikowano: 26.04.2022

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 08.04.2022

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie cen transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 15.03.2022

Konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych

Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku PIT i CIT, które podlegają uzgodnieniom zewnętrznym, konsultacjom publicznym oraz opiniow

opublikowano: 28.12.2021