Wejście w życie nowych regulacji w zakresie transakcji rajowych


W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

28.11.2023

Zmiany w ustawach o CIT oraz PIT w zakresie cen transferowych obejmują m.in.:

1. zniesienie obowiązku odpowiedniego stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych

Likwidacja obowiązku dokumentacyjnego nastąpiła z dniem  ogłoszenia ustawy z mocą od dnia 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, iż obowiązek ten został uchylony już dla dokumentacji sporządzanej za rok 2021.

2. podniesienie progów dokumentacyjnych dla tzw. bezpośrednich transakcji rajowych

W przypadku transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane
z podmiotem rajowym lub zagranicznym zakładem położonym w raju podatkowym próg dokumentacyjny wynosi:

1)  2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej, lub

2)  500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Przepis przejściowy przewiduje zastosowanie podwyższonych progów do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r., oraz dla transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że nowe progi dokumentacyjne stosuje się dla dokumentacji sporządzanej za rok 2021 i lata kolejne.

3. objęcie obowiązkiem odpowiedniego stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązkiem dokumentacyjnym transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane z zagranicznym zakładem położonym w raju podatkowym

Ustawa przewiduje, że w przypadku transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane z zagranicznym zakładem położonym w raju podatkowym znowelizowane przepisy stosuje się do tych transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2023 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2022 r., lub transakcji rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2022 r.

Oznacza to, że obowiązek dokumentacyjny w zakresie tzw. bezpośrednich transakcji z zagranicznym zakładem położonym w raju podatkowym stosuje się dla dokumentacji sporządzanej za rok 2023 i lata kolejne.

Poniżej znajduje się odnośnik do strony Dziennika Ustaw, gdzie zamieszony jest tekst ustawy.