Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2023


Rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, warunkujących zastosowanie safe harbour finansowego w 2023 roku.

16.04.2024
  • W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Obwieszczenie wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r.
  • W załączeniu publikujemy obwieszczenie wraz z uzasadnieniem.

Czego dotyczy obwieszczenie?

W obwieszczeniu ogłasza się rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawieranych między podmiotami powiązanymi, uprawniającego (jako jeden z warunków) do skorzystania z uproszczenia typu safe harbour dla potrzeb cen transferowych. Regulacja tego typu obowiązuje w polskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie wypełnia upoważnienia ustawowe zawarte w art. 23s ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647) i art. 11g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587).

Dla pożyczek (kredytów i emisji obligacji), udzielonych w dolarach amerykańskich albo funtach brytyjskich przed dniem 1 stycznia 2022 r., dopuszczono kontynuację stosowania bazowej stopy procentowej opartej o wycofywane z rynku finansowego wskaźniki LIBOR USD 3M i LIBOR GBP 3M, w celu uporządkowanego wygaszania (aneksowania) tych umów. Docelowo, dla transakcji w dolarach amerykańskich albo funtach brytyjskich objętych regulacją safe harbour, będą mieć zastosowanie bazowe stopy procentowe oparte wyłącznie na nowych wskaźnikach referencyjnych, odpowiednio: SOFR i SONIA.

Rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży ogłoszone w opublikowanym obwieszczeniu obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 r.

Pliki do pobrania:

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. z 2022, poz. 1260).