Ogłoszenia i informacje bieżące


Podsumowanie III Forum Cen Transferowych i zaproszenie do głosowania

Tematem III Forum było Zastosowanie metod weryfikacji CT dla różnych rodzajów transakcji.
Powołano grupę roboczą.
Kolejne Forum zajmie się restrukturyzacją.
Można głosować nad wyborem tematów.

opublikowano: 13.11.2018

Podsumowanie II Forum Cen Transferowych

Powołano 2 grupy do opracowania materiałów nt. analiz porównawczych i opisów zgodności.
Rezultaty przedstawimy na III Forum pt. Zastosowanie metod weryfikacji CT dla różnych rodzajów transakcji.

opublikowano: 13.11.2018