Opublikowano: 13.08.2018

W dniu 2 lipca 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się posiedzenie II Forum Cen Transferowych, którego tematem były „Praktyczne aspekty przygotowywania analiz benchmarkingowych".

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Uczestnicy zdecydowali o powołaniu dwóch grup roboczych, których zadaniem jest opracowanie materiałów dotyczących poniższych zagadnień z zakresu cen transferowych:

 • grupa robocza nr 1: techniczne aspekty przygotowywania analiz porównawczych, w szczególności:
  • kryterium lokalności danych,
  • kryterium dostępności danych porównawczych,
  •  możliwość wykorzystania danych wewnętrznych,
  • możliwość wykorzystania danych ofertowych,
  • stosowanie tzw. secret comparables,
  • zasadność odrzucania podmiotów ze stratą,
  • inne kryteria doboru i selekcji danych do próby,
  • minimalna liczebność próby,
  • wybór punktu z przedziału,
  • aktualizacja analizy porównawczej,
  • korekty.
 • grupa robocza nr 2: opisy zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi.

Rezultaty prac grup roboczych zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Forum przez osoby kierujące ich pracami.

Temat i zapowiedź III Forum Cen Transferowych

Uczestnicy II Forum mieli możliwość wskazania innych zagadnień, które powinny być przedmiotem prac na kolejnych posiedzeniach. Największą popularność zdobyły następuje trzy tematy:

 • ceny transferowe w obszarze transakcji finansowych,
 • zastosowanie metod weryfikacji cen transferowych dla różnych rodzajów transakcji,
 • restrukturyzacja w kontekście cen transferowych (w tym identyfikacja, dokumentacja i wycena).

Spośród powyższych propozycji w głosowaniu przeprowadzonym wśród uczestników Forum w formie ankiety wybrano „Zastosowanie metod weryfikacji cen transferowych dla różnych rodzajów transakcji" jako temat kolejnego III Forum Cen Transferowych. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania:

Ceny transferowe w obszarze transakcji finansowych 31%
Zastosowanie metod weryfikacji cen transferowych dla różnych rodzajów transakcji 38%

Restrukturyzacje w kontekście cen transferowych (w tym identyfikacja, dokumentacja i wycena)

31%