Zaproszenie na I Forum Cen Transferowych


Znaczenie analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych" to temat pierwszego FCT.

16.04.2024

Opublikowane: 12.04.2018

„Znaczenie analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych" to temat pierwszego Forum Cen Transferowych, które odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. pod patronatem Ministerstwa Finansów w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Forum to okazja do dyskusji o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi.

Ze względu na ogromne zainteresowanie pierwsze posiedzenie Forum odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. od godz. 10.00 w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. 

Czym jest Forum Cen Transferowych

Forum ma być stałą platformą dyskusyjną o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Spotkania będą się odbywać co najmniej raz na kwartał. Ma to zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać praktyczne problemy w stosowaniu przepisów z tego zakresu.

Tym samym Forum wpisuje się w działania Ministerstwa Finansów, które sprzyjają przejrzystości i zaufaniu między administracją publiczną a podatnikami.

Publiczny dostęp do wyników prac Forum przyczyni się do zwiększenia pewności stosowania prawa w złożonym obszarze cen transferowych. Co więcej, dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen pomoże w opracowaniu rozwiązań, które uwzględnią zarówno interes finansów publicznych, jak też będą zaakceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Pliki do pobrania

Przydatne linki