Zaproszenie na III Forum Cen Transferowych


Zastosowanie metod weryfikacji cen transferowych dla różnych rodzajów transakcji to wybrany przez uczestników temat kolejnego, III Forum Cen Transferowych, które odbędzie się 11 września 2018 r. w MF.

16.04.2024

Opublikowano: 21.08.2018

Formuła spotkania

Formuła III Forum przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników. Zaprezentowane i poddane pod dyskusję zostaną efekty prac dwóch grup roboczych, które zostały powołane podczas II Forum (dot. analiz porównawczych i opisów zgodności). 

Omówione zostanie również zagadnienie związane z metodami weryfikacji cen transferowych.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych pomoże w opracowaniu rozwiązań, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak też będą akceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Jak wziąć udział w III Forum Cen Transferowych

Spotkanie odbędzie się 11 września br. w godzinach 10.00 -15.00, w sali 4440 w Ministerstwie Finansów (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12).

Spotkanie ma charakter otwarty, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Jeden podmiot może być reprezentowany maksymalnie przez 2 osoby. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk, które mogą być zainteresowane tematyką cen transferowych.

Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać do 23 sierpnia 2018 r. na e-mail: forum.tp@mf.gov.pl.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

oraz zamieszczenie w treści e-maila zawierającego zgłoszenie na Forum następującej formuły:

(1) Dla osób, które ZGŁASZAŁY swój udział w posiedzeniu roboczym Forum Cen Transferowych, które odbyło się 2 lipca 2018 r.:

Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 11 września 2018 r.

(2) Dla osób, które NIE ZGŁASZAŁY swojego udziału w posiedzeniu roboczym Forum Cen Transferowych, które odbyło się 2 lipca 2018 r.

Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 11 września 2018 r.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów na potrzeby posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych w dniu 11 września 2018 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów w przyszłości na potrzeby dalszych działań w ramach spotkań Forum Cen Transferowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Pliki do pobrania