Opublikowano: 20.04.2018

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Forum Cen Transferowych, zorganizowanego przez Departament Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów, które odbyło się 12 kwietnia 2018 r.

W spotkaniu uczestniczyło 264 gości, powodzeniem cieszyła się również transmisja on-line (ponad 200 wejść). Ponadto z możliwości zadawania pytań i udziału w głosowaniach za pomocą aplikacji skorzystało 344 użytkowników.

„Liczba uczestników oraz zadanych pytań świadczą o tym, jak wielka była potrzeba zorganizowania takiego spotkania. Jesteśmy wdzięczni za aktywny udział Państwa w tym wydarzeniu i chęć podzielenia się z nami Waszymi uwagami i sugestiami" – powiedziała dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen Joanna Pietrasik.

Wszystkie pytania oraz uwagi zgłaszane przez uczestników Forum zostaną wnikliwie przeanalizowane. Obecnie opracowujemy wyniki ankiet i pytania zgłoszone w trakcie Forum. W najbliższym czasie te opracowania udostępnimy na stronie https://finanse-arch.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1