Opublikowano: 20.03.2018

  • Znaczenie analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych" to temat pierwszego Forum Cen Transferowych, które odbędzie się 26 marca 2018 r. w Ministerstwie Finansów.
  • Forum to okazja do dyskusji o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi.
  • Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 22 marca na e-maila forum.tp@mf.gov.pl

Pierwsze posiedzenie Forum Cen Transferowych odbędzie się 26 marca br. o godzinie 11 w sali 4440 a i b w Ministerstwie Finansów (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12). W uroczystości otwarcia Forum weźmie udział minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Czym jest Forum Cen Transferowych

Forum ma być stałą platformą dyskusyjną o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Spotkania będą się odbywać co najmniej raz na kwartał. Ma to zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać praktyczne problemy w stosowaniu przepisów z tego zakresu.

Tym samym Forum wpisuje się w działania Ministerstwa Finansów, które sprzyjają przejrzystości i zaufaniu między administracją publiczną a podatnikami.

Publiczny dostęp do wyników prac Forum przyczyni się do zwiększenia pewności stosowania prawa w złożonym obszarze cen transferowych. Co więcej, dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen pomoże w opracowaniu rozwiązań, które uwzględnią zarówno interes finansów publicznych, jak też będą zaakceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Jak wziąć udział w Forum

Uczestnictwo w Forum ma charakter otwarty, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne: jeden podmiot może być reprezentowany przez nie więcej niż dwie osoby.

Prosimy o potwierdzenie udziału w pierwszym posiedzeniu do 22 marca br. na e-maila forum.tp@mf.gov.pl