Zmiany w prawie


PIT-TP(2) oraz CIT-TP(2) opublikowane na stronie CRD

Wzory dokumentów elektronicznych PIT-TP(2) oraz CIT-TP(2).

opublikowano: 26.11.2018

Stan prac nad nowymi interaktywnymi formularzami CIT-TP oraz PIT-TP

Prace nad interaktywnymi formularzami CIT-TP oraz PIT-TP

opublikowano: 26.11.2018

Interaktywne formularze CIT-TP oraz PIT-TP dostępne na stronie e-Deklaracje

Formularze CIT-TP oraz PIT-TP

opublikowano: 26.11.2018

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (komunikat uzupełniony)

Podpisywanie oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Potwierdzenie przez podatnika sporządzenia dokumentacji podatkowej zawartej na warunkach rynkowych.

opublikowano: 26.11.2018

Rozporządzenie wprowadzające formularz CIT/TP opublikowane

Wzór uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

opublikowano: 21.11.2018

Rozporządzenie w sprawie CbC opublikowane

Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania zostało opublikowane.

opublikowano: 21.11.2018

Rozporządzenia w sprawie szczegółowych elementów dokumentacji cen transferowych

Wymogi dokumentacyjne cen transferowych dla osób fizycznych i osób prawnych.

opublikowano: 21.11.2018

Zmienione rozporządzenie w sprawie CbC

Zmienione rozporządzenie w sprawie Country-by-Country (raportowanie według krajów).

opublikowano: 21.11.2018

Publikacja zaktualizowanych interaktywnych formularzy CIT-TP(2) oraz PIT-TP(2)

Aktualizacja interaktywnych formularzy CIT-TP(2) oraz PIT-TP(2).

opublikowano: 19.11.2018

Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych

23.10.2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

opublikowano: 08.11.2018

Projekt nowelizacji przepisów o cenach transferowych w konsultacjach publicznych

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych został przekazany do konsultacji publicznych

opublikowano: 05.11.2018