Publikacja nowych rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych


W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

16.04.2024

Poniżej znajdują się odnośniki do tekstów rozporządzeń:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Wyżej wymienione rozporządzenia wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, tj. 28 września 2022 r.

Przepisy rozporządzeń stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenia zawierają także przepisy określające zakres informacji o cenach transferowych składanych za wcześniejsze okresy, tj.:

  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu
    31 grudnia 2020 r., jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. oraz
  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się od dnia
    1 stycznia 2021 r., a kończący się nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.

Schema i formularze TPR na 2021 rok

Na podstawie par. 6 ogłoszonych rozporządzeń, w najbliższym czasie opublikowane zostaną schemy oraz formularze TPR właściwe dla informacji TPR składanych za rok 2021.  Dokumenty te będą uwzględniały ograniczony zakres informacji TPR za 2021 rok dla transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 23zc ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz transakcji objętych mechanizmem safe harbour.

Planowane zmiany w zakresie tzw. transakcji rajowych (art. 11o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych/ art. 23za ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) a rozporządzenia TPR na 2022 rok

Propozycję zmian w przepisach dotyczących tzw. transakcji rajowych, o których mowa w art. 11o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 23za ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), zawarto w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2544).

Projektowane zmiany będą miały wpływ na zakres danych wykazywanych w informacji TPR. Informujemy, że w zależności od ostatecznego brzmienia zmienianych przepisów ustawowych, rozporządzenia TPR za 2022 rok będą podlegać odpowiedniej nowelizacji.