Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2023 r.


Publikacja rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2023 r.

13.07.2023

Rozporządzeniem z dnia 14 listopada 2022 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2023 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 1 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2478.

Wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.