Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych


13.07.2023

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych (Zarządzenie FCT).

Tekst jednolity Zarządzenia FCT uwzględnienia zmiany wynikające z:

Poniżej znajduje się odnośniki do tekstu jednolitego Zarządzenia FCT:

https://www.gov.pl/web/finanse/obwieszczenie-ministra-finansow-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-zarzadzenia-ministra-finansow-w-sprawie-utworzenia-forum-cen-transferowych