Przedłużenie terminów dla podatników minimalnego podatku dochodowego


28.11.2023

Minister Finansów przedłużył terminy wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego, dla których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r. a zakończy się do 30 listopada 2022 r.

Do 31 marca 2023 r. został przedłużony termin na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);
  • zapłaty podatku należnego wykazanego w tej deklaracji albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku;
  • przekazanie informacji o spółkach wchodzących w tym roku podatkowym w skład grupy spełniającej warunki określone w art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy CIT.

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2022 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw poz. 1356.