Ogłoszenia i informacje bieżące


Ogłoszenia i informacje bieżące w sprawie realizacji pilotażu Programu Współdziałania

Aktualny stan realizacji Programu Współdziałania

Informujemy o aktualnym stanie realizacji Programu Współdziałania

: 12.10.2020

Nowy kanał komunikacji na e-PUAP

Informujemy o uruchomieniu kanału komunikacji na e-PUAP dla Programu Współdziałania

: 13.10.2020