Nowy kanał komunikacji na e-PUAP


Informujemy o uruchomieniu kanału komunikacji na e-PUAP dla Programu Współdziałania

28.11.2023

Informujemy, że został uruchomiony dla Programu Współdziałania dedykowany kanał komunikacji na e-PUAP w bloku tematycznym „Podatki, opłaty, cła”.

Podmioty biorące udział w Programie, za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej mają możliwość składania w ramach wniosku o zawarcie umowy o współdziałanie pism, informacji i innych istotnych dokumentów. Przedmiotowe rozwiązanie miało na celu wprowadzenie standaryzacji w komunikacji w zakresie Programu Współdziałania.

Link do kanału komunikacji na e-PUAP

Kanałem komunikacyjnym pozostaje również skrzynka mailowa Programu Współdziałania: program.wspoldzialania@mf.gov.pl

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy