Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z podmiotami strategicznymi


16.04.2024

Ministerstwo Finansów wspólnie z Komisją Europejską realizuje projekt, którego celem jest przeprowadzenie profesjonalnej ewaluacji pilotażu Programu Współdziałania.

W ramach tego projektu Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) - jako niezależna instytucja badawcza - realizuje badanie na temat współpracy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z podmiotami strategicznymi (przychody powyżej 50 mln EUR). 

Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu.

Ankieta jest kierowana do osób zatrudnionych w podmiotach strategicznych, które odpowiadają za bieżącą realizację obowiązków podatkowych:

  • członków zarządu odpowiedzialnych za sprawy podatkowe i finansowe w Spółce;
  • dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i członków departamentów podatkowych i księgowych;
  • dyrektorów i członków departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, controllingu.

Biorąc udział w badaniu i wyrażając swoją opinię mają Państwo możliwość wywarcia wpływu na funkcjonowanie systemu podatkowego. Przyczyni się to do kształtowania bardziej harmonijnej współpracy między KAS i firmami.

Chęć udziału w ankiecie można zgłaszać na stronie ALK: Badanie dotyczące współpracy KAS z podmiotami strategicznymi

Zebrane dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie przez ALK na potrzeby realizacji projektu badawczego i nie będą udostępnione żadnej innej instytucji. Samo badanie ma charakter poufny, a jego wyniki będą publikowane zbiorczo, bez możliwości identyfikacji respondentów.

Pozostawienie danych kontaktowych nie zobowiązuje Pani/Pana do uczestnictwa w badaniu. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne.