„Transparentność podatkowa. Program Współdziałania – współpraca i lepsze przestrzeganie przepisów prawa podatkowego” – konferencja w Ministerstwie Finansów.


Konferencja na temat rozwoju Programu Współdziałania w Polsce odbyła się 29 listopada 2022 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie.

16.04.2024

Konferencja pt. „Transparentność podatkowa. Program Współdziałania – współpraca
i lepsze przestrzeganie przepisów prawa podatkowego” odbyła się 29 listopada 2022 r.
w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.

Konferencja była wszechstronną debatą na najważniejsze tematy oraz kluczowe zagadnienia dotyczące Programu Współdziałania. Przedstawione zostały wnioski z realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego badań ewaluacyjnych oraz koncepcja zmian i rozwiązań, pozwalające na podejmowanie przez Krajową Administrację Skarbową i podatników wspólnych działań zapewniających przestrzeganie prawa podatkowego oraz na udział w Programie większej liczby podatników.

W ramach konferencji odbyły się trzy panele:

  • Program Współdziałania – obserwacje, diagnoza obszarów, wnioski
  • Quo Vadis – Program Współdziałania, compliance i transparentność
  • Rola funkcji podatkowej i istotność transparentności podatkowej

Uczestnikami wydarzenia byli m.in. szef KAS mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk, zastępcy szefa KAS – Anna Chałupa oraz Mariusz Gojny, doradcy podatkowi, przedstawiciele nauki, administracji skarbowej oraz podmiotów, z którymi została zawarta umowa o współdziałanie.

Materiały dotyczące konferencji