Aktualny stan realizacji Programu Współdziałania


Informujemy o aktualnym stanie realizacji Programu Współdziałania

28.11.2023

Od 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy mogą aplikować do Programu Współdziałania, który jest nową formą relacji pomiędzy dużymi podatnikami a Krajową Administracją Skarbową.

Gotowość do udziału w Programie dotychczas zgłosiło kilkanaście podmiotów o strategicznym znaczeniu, które złożyły wnioski o zawarcie umowy o współdziałanie.

Część z aplikujących podmiotów wraz z wnioskami o zawarcie umowy o współdziałanie złożyła również wypełnione kwestionariusze samooceny. Pozostałe podmioty zobowiązały się przekazać je w terminie późniejszym.

Obecnie złożone wnioski wraz z załączoną do nich dokumentacją poddawane są analizie.

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy