Program współdziałania


Nowa forma relacji pomiędzy przedsiębiorcami a Krajową Administracją Skarbową ułatwiająca prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych